Anna Góralewicz - Photography

Gdzie jesteś? Tutaj. W jakim czasie? Teraz. Kim jesteś? Tym momentem.

Degemer / Makro 55

Świat w zbliżeniu