Anna Góralewicz - Photography

Gdzie jesteś? Tutaj. W jakim czasie? Teraz. Kim jesteś? Tym momentem.

இல்லம் / Makro 55

Świat w zbliżeniu