Anna Góralewicz - Photography

Gdzie jesteś? Tutaj. W jakim czasie? Teraz. Kim jesteś? Tym momentem.

Home / Wycieczki 54

Byłam, widziałam, utrwaliłam