Anna Góralewicz - Photography

Gdzie jesteś? Tutaj. W jakim czasie? Teraz. Kim jesteś? Tym momentem.

19/38
 

W oczekiwaniu na słońce