Anna Góralewicz - Photography

Gdzie jesteś? Tutaj. W jakim czasie? Teraz. Kim jesteś? Tym momentem.

3/46
 

ja wychodzę