Anna Góralewicz - Photography

Gdzie jesteś? Tutaj. W jakim czasie? Teraz. Kim jesteś? Tym momentem.

9/13
 

Tarnów, ul. Krakowska